Δωμάτια

Δωμάτια

Τα δίκλινα δωμάτια Kargas Rooms παρέχουν στους φιλοξενούμενους διευκολύνσεις για εκείνους που ταξιδεύουν για δουλειά ή αναψυχή. Στεγάζονται στην είσοδο…
Τα τρίκλινα δωμάτια Kargas Rooms παρέχουν στους φιλοξενούμενους διευκολύνσεις για εκείνους που ταξιδεύουν για δουλειά ή αναψυχή. Τα Kargas Room…
Τα τετράκλινα δωμάτια Kargas Rooms παρέχουν στους φιλοξενούμενους διευκολύνσεις για εκείνους που ταξιδεύουν με την οικογένεια τους και θέλουν να…
Τα πεντάκλινα δωμάτια Kargas Rooms παρέχουν στους φιλοξενούμενους διευκολύνσεις για εκείνους που ταξιδεύουν με την πολυμελή οικογένεια τους και θέλουν…